101_4473_640_re_sign.jpg

軍方現行所採用的民間車型中,Mitsubishi Outlander的外形輪廓可能是最符合一般傳統對"軍車"的既定印象.

101_4430_640_sign.jpg

101_4442_640_re_sign.jpg

 

 

    FlyingName 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()