EM516  

EM516離站南下.

 

ED833 北上EMU800進站,尾掛ED833.

ED833 右側為即將啟用的桃園新站專用軌道,尚未銜接.

 

EMC705 EMC705離站南下.

 

E1055 E1055離站南下.

 

EMC713 EMC713南下.

 

TED2009 普悠瑪北上進站,尾掛TED2009.

 

ED835 ED835離站南下.

 

ED807 EMU800北上進站,尾掛ED807.

 

EMC721 北上EMU700,尾掛EMC721.

 

EM607 EM607離站南下.

 

桃園民族路口看柵房 桃園民族路口平交道(已廢除)看柵房遺跡.

 

 

    FlyingName 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()