IMG_3168_640_sign.jpg

之前拍多的海軍"光華三號"錦江級飛彈巡邏艦 PGG-605淡江艦,今日也在基隆威海營區開放參觀.

IMG_3174_640_sign.jpg

 

FlyingName 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()