AH-64E (819)  

龍城營區今天出動多架AH-64E進行飛行訓練. 照片中出現的是819號機.

AH-64E (819)  

AH-64E (819) 819號機稍早進場時的畫面.

 

AH-64E (830)  

830號機後座的正駕駛艙,今天也神秘地蒙上白布.

AH-64E (830)  

 

AH-64E (827)  

827號機的正駕駛艙也蒙上白布.

AH-64E (827)  

 

AH-64E (809)  

809號機.

AH-64E (809)  

 

AH-64E (828)  

828號機.

 

 

FlyingName 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()